Biosphere Tourism

Biosphere és la certificació de sostenibilitat turística de reconeixement internacional. Biosphere desenvolupa certificacions per reconèixer els esforços sostenibles de destinacions i empreses en la seva contribució al compliment dels requisits i els principis de sostenibilitat i millora contínua, a través d’un sistema privat de certificació voluntària i independent. Cada any que treballem per a aconseguir aquesta certificació, és una temporada de molt d’esforç i treball que ens serveix per a garantir el nostre compromís amb la sostenibilitat.

El nostre objectiu és satisfer les necessitats actuals dels nostres clients, sense comprometre les generacions futures. És per aquest motiu que el Balneari de Caldes d’Estrac (Aigües Termals, SL), disposa de la certificació Biosphere Tourism per tercer any consecutiu. Més informació

Safe Travels

En el Balneari també disposem del segell Safe Travels. Segons el Consell Mundial del Viatge i el Turisme, WTTC, “Safe Travels” és el primer segell mundial de seguretat i higiene del món davant la Covid-19, que certifica que es compleixen amb els estàndards internacionals d’higiene i bioseguretat. El Segell de Viatge Segur, és un conjunt de protocols dissenyats sota les pautes de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a crear una política general de salut en la indústria turística i restablir així la confiança entre els viatgers i donar directrius clares per al retorn de l’activitat turística a escala global.

L’objectiu és alinear al sector privat amb estàndards comuns que garanteixin la seguretat de la seva força laboral i dels viatgers a mesura que cada país o regió s’incorpori a la “nova normalitat”. Més informació

Estalvi energètic

Garantim l’estalvi energètic en il·luminació i optimitzem el consum energètic, ja que totes les nostres llums són LED de baix consum.

Eficiència hídrica

Un dels múltiples exemples és l’estalvi d’aigua en els banys gràcies al dispositiu de regulació de cabal en els vàters i en l’obertura i tancament automàtic d’aixetes.

Paper i productes biodegradables

Responsabilitat amb relació a l’ús del paper: minimitzant impressions, utilitzant material biodegradable i digitalitzant processos.

Transport amb bicicleta

Per al transport es prioritza la utilització de bicicletes com a mitjà de baix impacte ambiental (disposem d’aparcabicicletes).

Impacte visual

Les nostres instal·lacions causen el mínim impacte visual en el paisatge de Caldes d’Estrac.

Reciclatge

Diferenciem degudament el cartó, plàstic i vidre en la seva brossa corresponent.