Mesures Covid-19

Seguint les directrius i recomanacions de l’Institut per la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), s’ha elaborat un Pla de Contingència davant de la Covid-19. Per garantir la vostra protecció posarem al vostre abast les següents mesures de seguretat i higiene:

Compromesos amb tu

Les mesures proposades estan dirigides a què el client pugui viure una experiència saludable i gratificant amb la seguretat que es compleixen qüestions bàsiques de prevenció i minimització de riscos enfront del Coronavirus.

Distància social

Per garantir la seguretat de tots, mantingui la distància de 1,5m entre persones.

Gel hidroalcohòlic

Disposem de gel hidroalcohòlic a l’entrada i als serveis.

Mascareta

Ús obligatori de la mascareta per accedir a les nostres instal·lacions.

Desinfecció

Incrementem la freqüència de les neteges a les zones de major contacte i superfícies.